Parcela v Praze - Dubeči

Parcela parcelní číslo 1610/2, výměra 10.442 m² katastrální území Praha - Dubeč

Prodej pozemku v KÚ Dubeč

Cena za 1m2 pozemku je  2.000,- Kč